Detectiu privat- Sectors de recerca

R&P DETECTIVES ASOCIADOS SL, posa a disposició del col·lectiu d’advocats l’aportació de proves en processos judicials en tots els àmbits del dret incloent els serveis de ratificació als jutjats

Absentisme laboral, deslleialtat de directius, furts i robatoris, informes financers, competència deslleial de terceres empreses, infraccions a la normativa de patents i marques, sabotatges, amenaces i coaccions, vigilància en grans superfícies i fuites d’informació/contraespionatge industrial.

Infidelitat conjugal, custòdia dels fills, pensions, informes prematrimonials, comportaments diversos dels fills, recerca de persones, investigacions diverses, herències i informes prelaborals.

Probes en litigis judicials i altres serveis.

Investigació de sinistres, lesionats, reclamacions abusives, frau de sinistres, verificació de robatoris, investigacions diverses, incendis grans sinistres i robatoris en transport.

Subaarents, subragacions realitzades de manera irregular, dedicació a altres fins, duplicats de domicili, abandonament, cessions i traspassos no consentits.

Consultoria de seguretat de sistemes informàtics