Detectiu privat, investigació Privat/Familiar

Quan es produeix un conflicte dins una família, els sentiments entren en joc i no permeten valorar la situació amb la serenitat i la imparcialitat necessàries. En aquestes situacions, l‟aportació d‟una empresa de Recerca privada pot arribar a ser fonamental.

A RP Detectius brindem serveis de recerca amb discreció i confidencialitat.

  • Infidelitat conjugal: Informació prèvia a la interposició de demandes de separació divorci.
  • Custòdia dels fills: Demostrar la dedicació indeguda als fills, o la incapacitat del cònjuge amb aquesta finalitat.
  • Pensions: Determinació d’ingressos, estatus social o nivell de vida, localització de béns…
  • Informes prematrimonials: Dades sobre la trajectòria de vida i la situació actual de l’altra persona.
  • Comportament dels fills, prevenció de la drogoaddicció, relació amb sectes: S’elabora un informe sobre la situació real i, si escau, es dissenya un pla dactuació.
  • Cerca de persones: Localitzador de familiars a territori nacional ia l’estranger. Seguiment d’anònims i amenaces.
  • Investigació sobre robatoris, furts i fraus.
  • Herències: Localització i quantificació de béns.
  • Informes pre-laborals sobre el personal domestico: Confirmació de l’historial laboral i acadèmic, conflictivitat laboral, rendiment i antecedents penals…