Detectiu privat, investigació informàtica

Seguretat informàtica estratègica pel teu negoci. Minimitza riscos, protegeix sistemes crítics i garanteix la continuïtat empresarial en un entorn canviant.

A RP Detective minimitzem els riscos investigant i identificant les amenaces informàtiques per a les teves empreses.

Consultoria de Seguretat de Sistemes Informàtics: Dirigit a empreses els sistemes informàtics de les quals siguin crítics en els seus processos de negoci. Les organitzacions s’exposen a amenaces de diversa índole: catàstrofes naturals, accidents, avaries, sabotatges, negligència, intrusions físiques i/o lògiques, etc.

Amb aquests serveis es pretén minimitzar el risc a què s’exposa la seva organització. S’identifiquen amenaces, vulnerabilitats i l’impacte d’aquestes i es determinen les accions que cal prendre buscant l’equilibri entre despeses, riscos i beneficis aportats utilitzant metodologies dissenyades per a aquesta finalitat.

Els nostres serveis de consultoria

  • Auditoria informàtica de sistemes: Revisió dels sistemes actuals.
  • Auditoria de comunicacions: Revisió dels sistemes de comunicació.
  • Anàlisi de riscos: Es valoren els riscos a què està exposada la seva organització, i més específicament els processos crítics.
  • Estratègies de desenvolupament: Valorar-les buscant un equilibri entre despeses i riscos a mitigar.
  • Test d’Intrusió – Ciber-Investigació: R&P DETECTIVES SL disposa d’una àmplia experiència pel que fa a la investigació privada, adaptant els seus mitjans a les noves tecnologies.
  • Obtenció d’informació i proves digitals o electròniques en suport dels contenciosos judicials