Detectives privados en Mataró: Casos de Infidelidad Conyugal

Los servicios de detectives privados en Mataró están experimentando un aumento significativo en la demanda de investigaciones relacionadas con la infidelidad conyugal. La creciente preocupación de los cónyuges sobre la fidelidad de sus parejas ha llevado a un auge en la contratación de detectives especializados en Mataró y sus alrededores.

Infidelidad Conyugal en Aumento

La infidelidad conyugal es un problema que afecta a muchas parejas en todo el mundo, y Mataró no es una excepción. Con el ajetreo de la vida moderna y las crecientes tensiones en las relaciones, cada vez más personas recurren a los servicios de detectives para obtener respuestas sobre la lealtad de sus parejas.

Detectives Especializados en Mataró

Los detectives en Mataró han ganado una sólida reputación por su discreción y experiencia en casos de infidelidad conyugal. Utilizan técnicas de investigación avanzadas y tecnología de vanguardia para recopilar pruebas sólidas que puedan ayudar a sus clientes a tomar decisiones informadas sobre sus relaciones.

La Importancia de Abordar la Infidelidad

La infidelidad conyugal puede tener un impacto devastador en una relación. Al abordar el problema de manera profesional y discreta, las parejas pueden tomar decisiones informadas sobre el futuro de su relación. Contratar a un detective privado en Mataró puede ser el primer paso para obtener la tranquilidad que necesitan.

Conclusiones

En resumen, la infidelidad conyugal es un tema que afecta a muchas parejas en Mataró, y la demanda de servicios de detectives especializados en la ciudad está en aumento. Estos profesionales están dispuestos a ayudar a las parejas a enfrentar sus problemas de manera discreta y profesional. Si tienes preocupaciones sobre la fidelidad de tu pareja en Mataró, considera la posibilidad de consultar a un detective privado para obtener respuestas y orientación.

Más información

Proves: Com podem ajudar els detectius privats als advocats

Un detectiu privat podrà ajudar un advocat en moltes situacions on cal descobrir i provar la veritat. Aquests professionals privats han esdevingut una gran aliança per als despatxos d’advocats. Actualment, molts dels advocats que han treballat amb algun detectiu privat solen repetir gràcies als bons resultats que s’aconsegueixen amb les investigacions d’aquests.

Tenir i disposar de proves és fonamental per al desenvolupament d’un litigi. Molts advocats, particulars i fins i tot empreses, ja siguin multinacionals o nacionals, s’han adonat que disposar d’un detectiu privat pot significar guanyar un judici. Els jutges es basen en fets i proves, no podrem provar mai un fet sense evidències.

ASSOCIACIONS DE DETECTIUS PRIVATS I LLETRATS

Moltes associacions, com ara l’Associació Professional de Detectius Privats, col·laboren amb el Col·legi d’Advocats, ja que d’aquesta manera, totes dues poden donar més cobertura a tots els seus clients. Recordem que les proves aportades als judicis són la base de les argumentacions legals. En aquests, el jutge dictarà a favor de les proves presentades. El Tribunal Suprem Espanyol i l’Alt Tribunal de la Unió Europea esmentaran que els detectius privats són davant d’un judici testimonis qualificats.

Un detectiu privat, dins del dret espanyol, fa referència a aquells professionals privats que proporcionen determinades proves documentals (les proves audiovisuals són les que més s’utilitzen), pericials i testificals. Gràcies a la legislació Espanyola i Europea, els detectius privats són els únics professionals que poden fer ús de dispositius ocults.

Per als lletrats, el poder tenir i posseir proves contundents, és una cosa crucial, ja que gràcies a aquestes les moixaines poden mostrar un fet, que d’una altra manera hagués estat impossible de demostrar.

Proves: Quin valor tenen en un judici

A continuació aclarirem quin valor tenen les proves en un judici i com assegurar-nos que aquestes siguin útils per a aquesta instància (judici).

EN QUIN TIPUS D’INVESTIGACIONS SÓN ÚTILS ELS DETECTIVES PRIVATS?

Recordem que els detectius privats són professionals que han de passar per una formació específica per poder exercir la seva professió. A més, han de seguir un marc legal força estricte per realitzar les investigacions privades. Això implica que aquestes investigacions comptessin amb certs límits en la forma de l’obtenció de proves, a més de delimitar els casos en què poden actuar. Un investigador privat habilitat serà útil per abastar un rang ampli de recerca.

Les proves d’un professional privat poden ser de força utilitat per als advocats, ja que les investigacions privades són objectives, per la qual cosa s’obtenen força evidències a través de l’observació activa, és a dir, el treball dels detectius privats. Al costat de l’informe/part, també es poden adjuntar i presentar proves en formats diferents, com per exemple, imatges i vídeos que confirmin el que diu aquest informe/part.

Una de les preguntes més freqüents en clients d’un detectiu privat és si poden proporcionar proves per presentar-les davant d’un jutge, la resposta és SI, SÍ PODEN, sempre que compleixin les condicions que la Llei estipula.

INFORME COM A MITJÀ DE PROVA

Recordem que quan s’estableix finalitza una investigació privada, com a resultat, el detectiu haurà de redactar un informe per poder-lo presentar al seu client. Aquest document és el que es pot presentar davant d’un jutge, ja que és un dels mitjans de prova que es permeten durant un procés judicial, segons dicta la Llei d’Enjudiciament Civil.

Es podria dir, que l’informe és el testimoni del detectiu privat sobre els fets ocorreguts en un passat, del qual ha estat testimoni. S’hi relata el que s’ha vist i escoltat durant la investigació amb una ordre seqüencial. També és important que en aquest informe es plasmin qui o qui ha participat durant la investigació privada. Els fets que es descriguin durant l’informe es podran donar suport amb altres fitxers, com per exemple; fotografies, vídeos i més proves que obtingui el detectiu privat durant la investigació.

Recordar que perquè un informe/parteix sigui admès com a prova, haurà de complir unes certes condicions. Algunes d’aquestes condicions són:

-L’informe haurà d’estar elaborat per un professional habilitat, és a dir, aquest s’ha de trobar en possessió de la targeta d’identificació professional (TIP), que atorga la direcció general de la policia.

Si aquest detectiu privat no està habilitat per exercir com a tal, es considera intrusisme laboral, i les proves aportades no tenen cap valor davant un jutge.

-A l’informe hauran d’aparèixer tots els noms de totes les persones que han participat en la investigació. També s’hauran d’expressar els mètodes que s’han fet servir per obtenir així les proves, aquests últims no hauran de vulnerar els drets fonamentals de les persones investigades.

Si l’objecte de la investigació privada són les estafes a internet, haurà d’acudir un pèrit informàtic a declarar davant un jutge durant el judici.

-Si la part contrària impugna l’informe elaborat per un detectiu privat, aquest darrer haurà d’acudir al jutjat a rectificar-lo davant d’un jutge durant el judici.

VALOR DE PROVES EN JUDIIS

Després de fer una investigació privada, el detectiu oferirà un suport litigi, això vol dir que tot el procés estarà dins del marc legal, així com els pèrits estan preparats professionalment per parlar i declarar davant un jutge, i respondre així totes les preguntes que tinguin una relació amb linforme redactat prèviament.

El Tribunal Suprem considera un detectiu privat com un testimoni privilegiat, quan aquest es presenta davant d’un procés judicial, ja que aquest últim és un professional privat que ha rebut l’habilitació (TIP) per fer investigacions i, a més, les proves que presenti davant un judici estaran recolzades per fets verificables.

MARC LEGAL

Dins del marc jurídic estan validades la presentació de proves d’un detectiu privat davant d’un judici. A l’article número 265 de la llei d’Enjudiciament Civil observem com es reconeix l’informe dels professionals privats com una forma específica i diferent de prova testifical. En aquesta Llei però a l’article número 380.0 cita textualment que el reconeixement de l’informe pericial en aquests mateixos, quan continguin conclusions i observacions basades en coneixements tècnics, artístics o pràctics.

Aquesta Llei també indica i descriu com haurà de ser un interrogatori cap a un detectiu privat durant la ratificació de l’informe redactat anteriorment pel mateix. Totes les preguntes s’han de referir als fets que es relaten en aquest informe. El professional privat es presenciarà davant d’un jutge només per parlar dels fets que va veure o que escolto durant la investigació, i que també es troben reflectits a l’informe. Aquest serà imparcial, igual que l’informe, això és el que marca la diferència davant de la resta de testimonis.

PROVES NO VÀLIDES

Com altres professions, els detectius privats s’han d’ajustar al que els permet la Llei, ja que hi ha límits que aquests han de respectar i que si no ho fan, poden rebre una sanció o caure en un delicte.

A continuació explicarem que tres condicions bàsiques són necessàries per no posar en risc la validesa de les proves d’un detectiu privat davant d’un judici:

  • El detectiu privat haurà d’estar habilitat.
  • La persona que contracta un professional privat haurà de tenir un interès legítim perquè s’iniciï la investigació.
  • En cap moment, durant la investigació no es podrà vulnerar els drets fonamentals dels involucrats en aquesta.

Recordem que perquè un detectiu privat estigui habilitat, aquest ha de posseir el TIP, aquesta acreditació indica que aquest és un professional i que disposa de la formació adequada per fer investigacions.

Què pot investigar un detectiu privat

A continuació us mostrarem el que pot aportar i abastar la professió de detectiu privat. Així mateix, també veurem que pot investigar un detectiu privat, per saber quins són els límits i les possibilitats d’aquest servei.

QÜESTIÓ: PER A QUÈ ES CONTRACTA AQUEST SERVEI (INVESTIGACIÓ PRIVADA)

Els detectius privats ajuden a conèixer la veritat ia resoldre tots els dubtes que puguin tenir els seus clients. Així mateix, aquests professionals també poden aconseguir totes les proves necessàries per a la resolució dins un cas judicial.

Els informes es poden aportar com una prova documental. També cal saber que si fos necessari els detectius privats poden ratificar en els judicis. Cal no oblidar que aquesta professió s’està obrint camí entre les empreses, ja que els detectius privats vetllen pel benefici, el rendiment i el desenvolupament tant en empreses com en negocis.

QÜESTIÓ: QUE PODEN O NO FER (DETECTIVES PRIVATS)

Recordem que els detectius privats estan contemplats per la Llei i el Reglament de Seguretat Privada. Aquests professionals es troben al mateix marge que arriben que altres professionals del mateix sector, com per exemple; els vigilants de seguretat, caps i directors de seguretat, escortes ja siguin personals o no, etc.

Aquesta Llei i el Reglament que regeix aquests professionals, podem detallar que es troben regulats per dos punts molt concrets:

  • Articulo 19 i 20 (Secció VI); Regular les funcions dels professionals esmentats, se senyalitzen les funcions i les activitats que poden realitzar o no.
  • Des de larticle 101 fins a larticle 110 (Reglament Secció VI).

LÍMITS DE LA LLEI SOBRE INVESTIGACIONS DELS DETECTIVES PRIVATS

A continuació parlarem sobre la Llei que es troba vigent en aquests moments. Aquesta Llei ve precedia de l’Ordre ministerial de l’any 1981, a l’article número 8 podem observar com cita textualment que els detectius privats no poden fer investigacions privades sobre delictes perseguibles d’ofici.

També és veritat que aquests professionals privats de vegades es troben amb aquests delictes perseguibles. Quan això passa, els detectius privats estan obligats a posar tota la informació de l’expedient de manera immediata a disposició de la policia.

Destaquem que no es poden investigar assumptes que no siguin perseguibles d’ofici, així mateix, sempre que aquests no tinguin una causa legitima. Aquests tampoc no poden utilitzar mitjans tècnics o materials que infringeixin el dret a la intimitat, com tampoc l’honor, la imatge ni fer ús d’eines que puguin vulnerar la protecció a les comunicacions.

FUNCIONS D’UN DETECTIU PRIVAT

Entre altres coses, a continuació citarem algunes coses que poden fer els detectius privats després d’acceptar una investigació privada, si el client és una persona física o jurídica;

  • Aquests professionals privats podran obtenir i aportar tota la informació i proves dels fets, com també també, les conductes investigades.
  • Només quan siguin encàrrecs amb una forma legítima per un procés penal, es podran fer investigacions privades de delictes perseguibles.
  • Entre altres, es podrà fer vigilàncies en hotels, esdeveniments, exposicions i en àmbits anàlegs.