Què pot investigar un detectiu privat

A continuació us mostrarem el que pot aportar i abastar la professió de detectiu privat. Així mateix, també veurem que pot investigar un detectiu privat, per saber quins són els límits i les possibilitats d’aquest servei.

QÜESTIÓ: PER A QUÈ ES CONTRACTA AQUEST SERVEI (INVESTIGACIÓ PRIVADA)

Els detectius privats ajuden a conèixer la veritat ia resoldre tots els dubtes que puguin tenir els seus clients. Així mateix, aquests professionals també poden aconseguir totes les proves necessàries per a la resolució dins un cas judicial.

Els informes es poden aportar com una prova documental. També cal saber que si fos necessari els detectius privats poden ratificar en els judicis. Cal no oblidar que aquesta professió s’està obrint camí entre les empreses, ja que els detectius privats vetllen pel benefici, el rendiment i el desenvolupament tant en empreses com en negocis.

QÜESTIÓ: QUE PODEN O NO FER (DETECTIVES PRIVATS)

Recordem que els detectius privats estan contemplats per la Llei i el Reglament de Seguretat Privada. Aquests professionals es troben al mateix marge que arriben que altres professionals del mateix sector, com per exemple; els vigilants de seguretat, caps i directors de seguretat, escortes ja siguin personals o no, etc.

Aquesta Llei i el Reglament que regeix aquests professionals, podem detallar que es troben regulats per dos punts molt concrets:

  • Articulo 19 i 20 (Secció VI); Regular les funcions dels professionals esmentats, se senyalitzen les funcions i les activitats que poden realitzar o no.
  • Des de larticle 101 fins a larticle 110 (Reglament Secció VI).

LÍMITS DE LA LLEI SOBRE INVESTIGACIONS DELS DETECTIVES PRIVATS

A continuació parlarem sobre la Llei que es troba vigent en aquests moments. Aquesta Llei ve precedia de l’Ordre ministerial de l’any 1981, a l’article número 8 podem observar com cita textualment que els detectius privats no poden fer investigacions privades sobre delictes perseguibles d’ofici.

També és veritat que aquests professionals privats de vegades es troben amb aquests delictes perseguibles. Quan això passa, els detectius privats estan obligats a posar tota la informació de l’expedient de manera immediata a disposició de la policia.

Destaquem que no es poden investigar assumptes que no siguin perseguibles d’ofici, així mateix, sempre que aquests no tinguin una causa legitima. Aquests tampoc no poden utilitzar mitjans tècnics o materials que infringeixin el dret a la intimitat, com tampoc l’honor, la imatge ni fer ús d’eines que puguin vulnerar la protecció a les comunicacions.

FUNCIONS D’UN DETECTIU PRIVAT

Entre altres coses, a continuació citarem algunes coses que poden fer els detectius privats després d’acceptar una investigació privada, si el client és una persona física o jurídica;

  • Aquests professionals privats podran obtenir i aportar tota la informació i proves dels fets, com també també, les conductes investigades.
  • Només quan siguin encàrrecs amb una forma legítima per un procés penal, es podran fer investigacions privades de delictes perseguibles.
  • Entre altres, es podrà fer vigilàncies en hotels, esdeveniments, exposicions i en àmbits anàlegs.